De bankpresident Knot is door H.J.C.T.Redczus al jaren lang over fraudegevoelige tot aan malafide kwesties in de geldhandel geïnformeerd en op zijn laatste Open Brief, zie op de Facebook pagina van Geldgeweld, stopt de heer Knot nu alles in de doofpot. Zie hieronder de brief:

In het kader van een onderzoek als rapporteur corruptiebestrijding en integriteitsvraagstukken heeft H.J.Redczus op zijn vragen naar aanleiding van de bewijzen over falsificaties van € biljetten die aan DNB zijn toevertrouwd en tevens op zijn vragen over de onwettige status van het digitale (girale) geld in Nederland, onderstaande antwoord ontvangen:Geachte heer Redczus,
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uw bericht van 30 november jl. in goede orde ontvangen. In reactie op uw e-mail kunnen wij u als volgt informeren.

In de Verordening (EG) Nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 is in artikel 10 bepaald dat de euro wettig betaalmiddel is binnen de deelnemende lidstaten. Dit impliceert dat giraal geld, dat niet wordt geslagen of gedrukt door Europese overheden, geen wettig betaalmiddel is maar een vordering op chartaal geld. U kunt artikel 10 van de Europese verordening op onderstaande website raadplegen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R0974:NL:NOT

De Nederlandse Staat, bij monde van het Ministerie van Financiën, is de enige aandeelhouder van DNB. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onderstaande websites:
http://www.dnb.nl/over-dnb/organisatie/governance/index.jsp
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/02/15/duidelijkheid-over-winstafdracht-dnb.html

Op onderstaande website kunt u een overzicht downloaden van staatsdeelnemingen door de Rijksoverheid, waaronder DNB:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/18/overzicht-staatsdeelnemingen.html

Voor wat betreft uw opmerking over falsificaten, kunnen wij u verwijzen naar onze eerdere correspondentie over de procedure omtrent vals geld.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie met ons nader in gesprek willen dan staat ons aanbod om u te ontvangen nog altijd open. Wij horen in dat geval graag concreet waar u het over wilt hebben.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
mw M.C. van Arkel


De Nederlandsche Bank N.V.H.J. Redczus heeft direct via de hoofdofficier van Justitie, de heer J.Eland aangifte tegen betrokkenen bij de enorme boekhoudfraude, balansfraude op 1 april 2016 gedaan en op de rechtbank te Leeuwarden laten betekenen. Op basis van zijn onderzoek over de eigendomsrechten van het fiatgeld is deze malversatie aan het licht gekomen. De aangifte is te lezen op de FB pagina van Geldgeweld. Het boekwerkje “Geldschepping” van Rik Dijkhuizen doet uit de doeken hoe deze malversatie al vanaf de invoering van de € tot heden gebeurd.

Het boek Geldschepping is hier te downloaden: Geldschepping anno 2016.12 t/m 16 november 2012 is de “Week van het geld”. Een uitgelezen mogelijkheid om de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld de vele huizenbezitters die dreigen geëxecuteerd te worden of dat al zijn.

Waarom? Omdat blijkt dat de geëxecuteerden in Nederland, in veruit de meeste gevallen (99%), onrechtmatig vermoord zijn, in figuurlijke zin van het woord. Feitelijk hadden/hebben zij helemaal niet die schuld bij de bank die de bank opgaf, waarmee men opdracht geeft tot het uitvoeren van de veiling. De berekening stoelt namelijk op een bedrieglijke frauduleuze misleiding, welke vermomd gaat in de hypotheekakte.

Hadden deze geëxecuteerden maar aangifte gedaan, net zoals het moedige gezin uit Assen en de inmiddels vele anderen die begrepen hebben dat de banken feitelijk valsheid in geschrifte pleegden. Alle hypotheekgevers, wat overigens een vreemde en verdraaide aanduiding is voor feitelijk latend geëxecuteerden, werden opgelicht en van hun is woekerrente geïnd, analoog aan de woekerpolisaffaire. Dit blijkt bijvoorbeeld uit mijn aangifte als rapporteur inzake “corruptiebestrijding en integriteitsvraagstukken”.

Bij dezen bedank ik alle ‘Brief naar de Bank’ leden dat ik via hun platform de mensen mag informeren, want Beste huiseigenaar: Klik, en je wordt wijzer hoe je bedrogen bent en hoeveel jij terugvorderen kunt. Voor diegenen die nog niet in thuis zijn in hoe de financiële markten werken maar dat wel willen weten, beveel ik zeker aan om het 10 minuten durende filmpje op YouTube "Money as Debt" te bekijken.

Daarnaast is de boektitel “Geldmoord”. Deze geeft de wetenschappelijke relatie van geldontwaarding weer, wat ook een vorm van geldmoord/geldgeweld is.

Uit mijn aangifte zal iedereen zelf kunnen opmaken dat ik persoonlijk geen ‘hypotheekschuld’ meer heb. Alleen nu, nadat ik ontdekte dat ook ik bedrogen ben, heb ik een vordering van meer dan € 200 000. -- op mijn bank, waarmee ik de nadruk leg op het wetsartikel ‘verwijtbare nalatigheid’.

In alle geledingen van onze samenleving – van hoog tot laag – zijn allen, die aan het eindproduct hypotheekakte verbonden zijn, verwijtbaar nalatig. Het meest weerzinwekkende dat ik echter ontdekt heb, is dat onze wetgevers nalatig gebleken zijn. Het kán niet zo zijn dat geen van deze bestuurders niets van deze meervoudige fraude afweten.

Daarom heb ik besloten dat het geld wat ik aan het terugeisen ben in een fonds gestort zal worden. De naam van dit fonds is “Geldgeweld”. Van hieruit kunnen anderen die onder deze vorm van geweld lijden, gebruik maken. Bij dezen roep ik dan ook iedereen op (naar aanleiding van deze praktijken) ook aangifte te gaan doen en het geld terug gaat eisen bij zijn bank! Misschien tref je wel een schikking met jouw bank. Hierop ben ik niet ingegaan, maar in eerste instantie is mij zwijggeld aangeboden.

Ik heb het niet geaccepteerd, omdat ik het als bloedgeld beschouw, maar ik kan wél begrijpen dat wanneer anderen, die in afschuwelijke nood verkeren, het wel accepteren. Je begrijpt dat ik desondanks iedereen, ook jou, verzoek om een vrijwillige bijdrage in het nog op te richten fonds te storten wanneer men zijn eigen geld weer van de bank teruggekregen heeft. Bedankt, in de eerste plaats namens diegenen die het hard nodig hebben. Bedankt namens mij voor het opeisen voor jouw rechten en het helpen oplossen van deze misdaden.

Ook houd ik mij, wegens mijn rapportagewerkzaamheden ten aanzien van corruptiebestrijding en integriteitsvraagstukken, aanbevolen voor het ontvangen van een kopie van de aangifte. Stuur deze naar meld@geldgeweld.nl, bij voorkeur als een PDF bestand.

Tevens houd ik mij aanbevolen om reacties te ontvangen van huiseigenaren die denken dat hun hypotheek geen mankementen vertoont via: info@geldgeweld.nl en kunnen de meest schrijnende gevallen van mensen die binnenkort geëxecuteerd gaan worden of reeds geëxecuteerd zijn mij bereiken via mensverachtend@geldgeweld.nl

Het Recht zegeviert over het geld als de wetgevers dat eisen.

Hans-Jürgens Redczus


Relevante achtergrondinformatie

Aangifte van Jan Dillewaard

Een opmerkelijke aangifte over valsmunterij van de ABN/Amro annex hun dochteronderneming Florius, opmerkelijk omdat hierdoor iemand zijn hypotheekovereenkomst nagerekend heeft met in het achterhoofd dat alle onrechtmatigheden uit verwijdert zijn. Zodoende is dit pand van april 2006 k.k. aangekocht voor € 233 000.- nu al afbetaald. Narekenen loont zeker omdat zodoende vast komt te staan dat de schulden vele jaren eerder feitelijk zijn afgelost.
Bekijk hier de aangifte

Facebook

Volg ons op Facebook